BCC2 samkalin Bharat evam shisksha, samaj me vividhta asamnta ke shaikshik prabhav